TAIVAS-hankkeen arviointi- ja keskustelutilaisuus 7.12. klo 10-12

Meri-Pohjolan Opistopiirin TAIVAS-hanke (www.taivashanke.net) järjestää avoimen arviointi- ja keskustelutilaisuuden 7.12. klo 10-12. Tilaisuus järjestetään etänä.

TAIVAS-hankkeen projektikoordinaattori esittelee hankkeen toimintaa ja tuloksia, sekä mitä hankkeesta opittiin. 

TAIVAS-hanke päättyy 12/2022. Tilaisuudessa tarkastellaan ja vertaisarvioidaan TAIVAS-hankkeen toimintaa ja tuloksia. Tilaisuuteen kutsutaan mukaan asiantuntijoita ja verokkiopistoja.

Haemme avoimeen keskustelutilaisuuteen osallistujia ja toivoisimme, että sinä voisit osallistua.

Tilaisuuden alustava runko:

Klo 10.00 Tilaisuuden avaus ja keskustelijoiden esittely

Klo 10.10 TAIVAS-hankkeen esittely, toiminta, tulokset ja mitä opittiin

Klo 10.40 Verokkiopistojen esittely

Klo 11.00 Keskustelua ja arviointia 

Klo 12.00 Tilaisuus päättyy

TERVETULOA OSALLISTUMAAN!

Osallistu tilaisuuteen tästä!

TAIVAS-hankkeessa tuotettu verkko-oppimateriaali ja verkostojen tiimit on julkaistu!

TAIVAS-hankkeen Google Classroom opetumateriaali ja kurssit:

Lisätietoja Google Classroomista löytyy täältä.

Diktaatit
Opettaja Niko Kuusela: niko.kuusela@eduouka.fi
Liity ryhmään tästä.

Musiikin teoria ja hahmotus 2
Google Classroom -alustalle hahmoteltu verkkomateriaalia muha (mupe) 2 -kurssin sisällöistä. Tällä hetkellä sisältö keskeneräinen, tätä saa halutessaan jatkojalostaa eteenpäin. Tavoitteena olisi saada alustalle toimiva kurssi etäkäyttöön ja myös lähiopetuksen lisämateriaaliksi. Kurssilla voi olla useita tekijöitä/opettajia esim. opettajan kiinnostuksen ja osaamisalueen mukaan. Opettaja Leila Jyväsjärvi: leila.jyvasjarvi@eduouka.fi.
Liity ryhmään tästä.

Islantilaisneule
Opettaja Sirpa Juusola: sirpa.juusola@gmail.com
Liity ryhmään tästä.

Ompelukurssi – Vaatteen valmistus
Sähköiset ohjeet vaatteen valmistuksen ompelukurssille. Kurssi on suunnattu nuorille ja aikuisille ompeluharrastajille, jotka ovat mukana opiston ompelukursseilla. Kurssi tukee opetusta oppitunneilla ja materiaali on saatavilla myös kotona viikoittaisten tapaamisten välillä. Opettaja Karolinaa Paakkonen: karoliina.paakkonen@raahe.fi
Liity ryhmään tästä.

MPO kielet
Opettaja Minna Hukkanen: minna.hukkanen@eduouka.fi & Eeva Kilpeläinen: eeva.kilpelainen@kajaani.fi
Liity ryhmään: Ota yhteyttä opettajaan.

TPO kuvataiteen teemaopinnot ja TPO kuvataide 1-5
Classroomiin on luotu taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän kuvataiteen oppimateriaalien jakamisen alustat. Ne ovat tarkoitettu tpo kuvataidetta opettaville opettajille oppituntien suunnittelun avuksi. Oppimateriaalialustoja on yhteensä kuusi, niin että perusopinnot on jaettu viiteen eri alustaan ja teemaopinnot ovat yhdellä alustalla. Alustojen sisältö noudattaa Meri-Pohjolan opistopiirin taiteen perusopetuksen kuvataiteen opetussuunnitelmaa. Jokainen alusta on jaettu opetussuunnitelmassa oleviin opintojaksoihin ja tehtävät niiden alle. Jokaisessa tehtävässä on määritelty sen arvioitu kesto oppitunteina, sisältö, tavoitteet, materiaalit, tekniikka, arviointi sekä taiteidenvälisten tehtävien kohdalla taideaine mitä tehtävässä on tarkoitus kokeilla. Opettajan on helppo suunnitella oppituntejaan niin, että kaikki tavoitteet ja sisällöt tulee käytyä kaikkien seitsemän opintokokonaisuuden aikana läpi. Tehtäviä suunnitellaan ja luodaan alustoille yhdessä Meri-Pohjolan opistopiiriin kuuluvien eri opistojen kuvataiteen opettajien kanssa, tavoitteena saada toisilta tukea ja ideoita omaan työhön. Opettaja Niina Ollanketo: niina.ollanketo@eduouka.fi)
Liity ryhmään: Ota yhteyttä opettajaan.


TAIVAS-hankkeen verkoston tiimit:

Kässätiimi
Kässätiimiin ovat tervetulleita kaikki opistopiirin kässäopet! Taapaamisten tarkoitus on verkostoitua sekä jutella ajankohtaisia asioita ja jakaa osaamista toinen toisillemme. Ensimmäisessä tapaamisessa katsomme ja opettelemme miten valokuvia tallennetaan teamsissä kansioon niin että kaikki voivat niitä käyttää. Lisäksi juttelemme siitä millaisia materiaaleja haluamme jakaa ja mitkä olemme itse kokeneet hyödyllisiksi, joista myös toiset hyötyisivät. Mietimme myös mikä on kätevin tapaa jakaa materiaaleja ja helppo! Ensimmäisillä kerroilla Anu Junes-Kähkölä ja Paula Moisala toimivat mentoreina mutta jatkossa tapaamiset ovat hyvin vapaamuotoisia. Opettajat Anu Junes-Kähkölä: anu.junes-kahkola@eduouka.fi & Paula Moisala: paula.moisala@eduouka.fi
Liity tiimiin tästä.

TPO kuvis
Opettaja Niina Ollanketo: niina.ollanketo@eduouka.fi
Liity tiimiin tästä.

MPO kielet
Opettaja Minna Hukkanen: minna.hukkanen@eduouka.fi & Eeva Kilpeläinen: eeva.kilpelainen@kajaani.fi
Liity tiimiin: Ota yhteyttä opettajaan.

Kaamosseminaari 2022, kiitos!

Kiitos osallistumisestasi Meri-Pohjolan opistopiirin DYYT- ja TAIVAS -Hankkeiden sekä Lapin opistopiirin ONNO-
hankkeen järjestämään 50. Kaamosseminaariin Sotkamossa + etänä 17.-18.11.2022.

Pyytäisimme vielä vastamaan lyhyeen kyselyyn, jotta voisimme kehittää ja parantaa tulevia Kaamosseminaareja.

Vastaa kyselyyn tästä.

Kiitos vastauksestasi ja lämmintä joulunodotusaikaa Sinulle<3

Huom! Pääset Kaamosseminaari 2022 HowSpace-työtilaan vielä 25.11.2022 asti. Tämän jälkeen työtila arkistoidaan.

Löydät Kaamosseminaari 2022 esitykset täältä.

Videomaistiainen Kaamosseminaarin TAIVAS-hankkeen perjantain työpajoista löytyy täältä.

Kielten opettajien yhteinen Google Meet tapaaminen 25.11.

pe 25.11. klo 14.30-15.30 MPO-kielet: opettajien yhteinen tapaaminen Google Meetissä ja tutustutaan Google Keep ja Chat -työkaluihin ja opastetaan myös Classroomia.

Yhteydenotot:

FM Minna Hukkanen
Kielten opettaja (omat opetuskielet englanti ja saksa)
Vastuukielet: englanti, Finnish for foreigners/suomi, italia, japani, kiina, viittomat puheen tukena, viittomakieli ja viro sekä hollannin, persian ja turkin verkkokurssit ja englannin, italian, japanin, kiinan, suomen ja viron etä- ja verkko-opiskelu. Muut vastuualueet: Oulu-opiston Erasmus+ -hankkeet.

Kielten etäopetuksen hankkeen Teachers in the Distance (2018-2021)materiaalialusta (ilmainen; vaatii tunnuksen tekemisen): https://www.teachersinthedistance.eu/. Lisätietoa hankkeesta: https://sites.google.com/view/teachersinthedistance

Puh. 044 703 9102 

Tpo kuvataiteen opettajat hoi!

Kuvataiteen tpo:n opettajille on luotu oppimateriaalialusta, mikä noudattaa Meri-Pohjolan opistopiirin yleisen oppimäärän kuviksen opetussuunnitelmaa. Alusta on toteutettu Google Classroomiin ja se sisältää kuvataiteen tehtäviä valmiiksi opettajien käyttöön. Opettajat voivat myös itse jakaa omia tehtäviä toisille opettajille. 

Kutsun kaikkia kuviksen tpo opettajia kuulolle katsomaan millainen oppimateriaalialusta on.

Maanantaina 17.10. klo 11.00-12.00 

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Niina Ollanketo
Oulu-opiston taidekoulun vastaava
Taideaineiden opettaja
Oulun kaupunki
Sivistys – ja kulttuuripalvelut
Oulu opisto
Leevi Madetojan katu 1 (Pohjankartano)
PL 45, 90015 Oulun Kaupunki
GSM +358 40 5550069

niina.ollanketo@ouka.fi

www.ouluopisto.fi

TAIVAS-hankkeen Google Classroom työpaja järjestetään 07.10.2022 klo 13–15

Hei,

muistutuksena kaikille seuraava TAIVAS-hankkeen Google Classroom työpaja järjestetään 07.10.2022 klo 13–15.

Työpaja on avoin ja voit osallistua siihen tästä.

Työpajat tarkoitettu heille, jotka katsovat tarvitsevansa ohjausta ja tukea oman aineen verkko-oppimateriaalin tuonnissa ja tuottamisessa yhteiselle TAIVAS-hankkeen Google Classroom alustalle.

Katso tallenne edellisestä (16.09.2022) työpajasta tästä.

TAIVAS-hankkeen työpajoissa on tarkoitus yhdessä ja kouluttajan avustuksella tuoda verkkokursseja ja -materiaalia Google Classroom alustalle, sekä miettiä yhdessä erilaisia ratkaisuja etä- ja hybridiopetuksen digitalisointiin.

TAIVAS-hankkeen Google Classroom kurssiympäristö (opettajille)

Hei,

TAIVAS-hankkeelle on luotu oma Google Classroom kurssiympäristö, johon kaikki Meri-Pohjolan opistopiirin opettajat ovat tervetulleita! Voit liittyä kurssille / ryhmään koodilla y6yeafs

TAIVAS-hankkeen Google Classroom kurssiympäristössä on tarkoitus yhdessä työskennellä etä- ja verkko-opintojen ja erilaisen sähköisen opetumateriaalin parissa. Tavoitteena saada opettajia kehittämään omaa opetustaan verkossa ja verkkoon. Yhdessä tehden ja toisia tukien! 🙂 Lue lisää täältä.

Jos heräsi kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, niin ole rohkeasti yhteydessä.

Terveveisin Omar Ikni, omar.ikni@eduouka.fi / omar@meripohjolanopistopiiri.fi

Kollegiaalista verkostoitumista Meri-Pohjolan Opistopiirissä

Hei,

Meri-Pohjolan opistopiirin TAIVAS-hankkeen yksi tavoitteista on kartoittaa, tutkia ja valita tietoturvallinen digitaalinen (olemassa oleva) vuorovaikutuskanava vapaan sivistystyön opetuksen ja taiteen perusopetuksen eri taiteenalojen erityisominaisuudet huomioivan etä- ja hybridiopetuksen ja lähiopetuksen tueksi.

Tulemme hankkeessa luomaan Teams-sovelluksen (tai vaihtoehtoisesti Google Chat sovelluksen) ympärille Meri-Pohjolan Opistopiirin opettajille ainekohtaiset Tiimit ja näiden alle erilaisia tarpeisiin sopivia kanavia. Tämä luo pohjan kollegiaalisella matalankynnyksen verkostoitumiselle opistopiiirin sisällä. Lue lisää Tiimien ja Kanavien hyödyntämisestä Microsoft Teams sovelluksessa täältä ja Google Chat:istä täältä.

TAIVAS-hankkeesta voidaan maksaa palkkio verkostoitumiseen ja tiimien luomiseen käytetystä työajasta. Jos kiinnostuit, niin ole yhteydessä.

Tällä hetkellä olemme luoneet seuraavat tiimit, joihin voi liittyä mukaan alla olevista linkeistä:


Kässätiimi

”Kässätiimiin ovat tervetulleita kaikki opistopiirin kässäopet! Taapaamisten tarkoitus on verkostoitua sekä jutella ajankohtaisia asioita ja jakaa osaamista toinen toisillemme. Ensimmäisessä tapaamisessa katsomme ja opettelemme miten valokuvia tallennetaan teamsissä kansioon niin että kaikki voivat niitä käyttää. Lisäksi juttelemme siitä millaisia materiaaleja haluamme jakaa ja mitkä olemme itse kokeneet hyödyllisiksi, joista myös toiset hyötyisivät. Mietimme myös mikä on kätevin tapaa jakaa materiaaleja ja helppo! Ensimmäisillä kerroilla Anu Junes-Kähkölä ja Paula Moisala toimivat mentoreina mutta jatkossa tapaamiset ovat hyvin vapaamuotoisia. ”

Ensimmäinen tapaaminen on torstaina 13.10. klo 9.00. 

Liity tiimiin tästä.


TPO kuvis

Liity tiimiin tästä.


Haemme vielä aktiiveja osallistumaan ja käynnistämään tiimin toimintaa. Musiikki? Kielet? Liikunta, tanssi ja teatteri?


Ystävällisin terveisin,

Omar Ikni

Projektikoordinaattori

Tarkennusta hankkeen toimintaan

Tulevat Google Classroom työpajat on tarkoitettu heille, jotka katsovat tarvitsevansa ohjausta ja tukea Classroom alustan kanssa. Jos olet päässyt jo alkuun ja hallitset Classroomin perusteet, niin sinun ei tarvitse osallistua työpajoihin. Voit siis käyttää työpajatoimintaan varatut työtunnit itsenäiseen työskentelyyn. Eli työpajoihin osallistuminen ei ole pakollista. Voit myös osallistua vain toiseen työpajaan.

TAIVAS-hankkeessa on otettu käyttöön Googlen Teaching and Learning lisenssit. Näillä lisensseillä opettajat saavat laajemmat Classroom ominaisuudet käyttöönsä. Nyt kun alustalle tehdään ja tuodaan materiaalia, niin ne eivät sieltä katoa, vaikka lisenssit loppuvat ja hanke päättyy. Käytännössä siis, lisenssien tuomat lisäominaisuudet vain poistuvat käytöstä. Samat käyttäjätilit jäävät, mutta kevyemmällä peruslisenssillä. Voitte siis hyödyntää tekemiänne verkkokursseja ja -materiaali myös hankkeen päätyttyä. Meri-Pohjolan Opistopiiri hallinnoi @meripohjolanopistopiiri.fi päätteisiä käyttäjätilejä. Käyttöoikeus lisensseihin on voimassa näillä näkymin 19.8.2023 saakka.

TAIVAS-hankkeen ohjausryhmässä päätetty, että voidaan maksaa opettajille seuraavasti:

  • Google Classroom alustalle tehdystä verkko-opintojen ja -materiaalin työstämisestä yhteensä 6,5h
  • Opistopiirin verkostoituminen ja tiimien luominen 3,5h

Jos teille heräsi kysymyksiä, tai jokin jäi epäselväksi, niin olkaa yhteydessä.